GZ_2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Evaluatie projecten die verplegenden en verzorgenden meer ruimte en tijd geven voor dementerende patiënten (€ 45.687,-)

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft in 2007 het initiatief genomen om verpleeg- en verzorgingshuizen de gelegenheid te geven projecten (tot een maximum bedrag van € 50.000,-) in te dienen die beogen verplegenden en verzorgenden meer ruimte en tijd te geven voor de aandacht voor dementerenden patiënten. Het NIVEl wil, t.a.v. de 15 in bovengenoemd kader gehonoreerde projecten, een procesevaluatie uitvoeren en de gevolgen van de projecten onder andere in beeld brengen via een vorm van goal Attainment Scaling. De beginmeting zijn gepland voor januari/februari 2008, en de eindmeting in oktober/november 2008. De resultaten van het evaluatieonderzoek zullen door het NIVEL worden gepresenteerd op een door het Fonds te organiseren bijeenkomst.

Banner vierkant

Opgroeien na behandeling van een aangeboren gat in het middenrif: Een levenslang probleem (€ 43.400)

Congenitale hernia diafragmatica (CHD) is een zeldzame aangeboren aandoening die bij 1 op de 3.000 pasgeborenen voorkomt. Dit betekent dat jaarlijks in Nederland 50-60 kinderen met deze aandoening worden geboren.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.