verwenzorg-header20.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Steunpunt vluchtelingen MAPP (€ 20.000,-)

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen heeft samen met een aantal instellingen in 2005/2006 een meldpunt Asielzoekers met psychische problemen opgericht waar advocaten en vluchtelingenwerkers in de aanmeldcentra een beroep op kunnen doen als er signalen zijn van psychische problemen. In het kader van de huidige snelle beoordeling van asielaanvragen in het aanmeldcentrum wordt een asielzoeker geacht binnen 24 uur een volledig, consistent, gedetailleerd en coherent vluchtrelaas te vertellen. Iemand met psychische problemen of getraumatiseerde ervaringen is hiertoe echter vaak niet (direct) in staat. Het gevolg hiervan is dat deze vluchtelingen tussen wal en schip vallen doordat zij in korte tijd uitgeprocedeerd zijn en adequate zorg voor uitgeprocedeerde vluchtelingen met psychische problemen nauwelijks te organiseren blijkt. Na signalering dient binnen 48 werkuren een psychodiagnostisch onderzoek gedaan te worden waarin beoordeeld wordt of de asielzoeker in staat is om een coherent en consistent vluchtrelaas te vertellen. Om het project ook in 2007/2008 voort te kunnen zetten geeft het Fonds wederom een bijdrage.

Banner vierkant

Opgroeien na behandeling van een aangeboren gat in het middenrif: Een levenslang probleem (€ 43.400)

Congenitale hernia diafragmatica (CHD) is een zeldzame aangeboren aandoening die bij 1 op de 3.000 pasgeborenen voorkomt. Dit betekent dat jaarlijks in Nederland 50-60 kinderen met deze aandoening worden geboren.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.