GZ_1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Protocol voor pijn en emotioneel onwelbevinden bij mensen met dementie (€ 10.000,-)

Pijn en emotioneel onwelbevinden (zoals depressie en apathie) komen frequent voor bij mensen met dementie, maar zijn vaak moeilijk te herkennen. De Serial Trial Intervention is een in de VS ontwikkeld protocol voor zorgverleners om hun te ondersteunen bij een stapsgewijze beoordeling en begeleiding/behandeling. Gebruik van het protocol vermindert bij mensen met dementie de gedragingen die wijze op pijn en emotioneel welbevinden. Universitair Netwerk Ouderenzorg VUmc zal dit Engelstalig protocol bewerken en vertalen.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.