cure1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Instructie DVD Early Intervention voor allochtone Nederlanders (€ 120.000,-)  

De Stichting Down Syndroom (SDS) maakt zich ernstig zorgen over de ondersteuning van allochtone ouders van kinderen met DS binnen Nederland (400 - 800 alleen al in de laatste 10 jaar) bij het vragen van hulp en vooral ook waar die betrekking heeft op het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen met behulp van Early Intervention (vroege ontwik-kelingsstimulering van het kind met DS in het gezin). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen die gestimuleerd zijn met Early Intervention, het beter doen op school, dat ouders van deze kinderen zich meer competent voelen als opvoeder en dat de kwaliteit van leven hoger gewaardeerd wordt als er Early Intervention binnen het gezin gegeven is. De allochtone gezinnen maken niet of nauwelijks gebruik van deze specifieke medische voorzieningen en systematische ontwikkelingsstimulering, terwijl mede daardoor de integratiegolf aan hen voorbij lijkt te gaan. Om hierin verandering te brengen wil SDS vanuit het perspectief van de allochtone groep, in verschillende talen, een filmproductie op dvd realiseren om hen te helpen de weg te vinden en Early intervention toe te passen. Daarmee wordt bevorderd dat kinderen met DS uit de allochtone groep dezelfde kansen hebben als uit de autochtone groep.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.