GZ_2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Zo Thuis Mogelijk (€ 15.000,-)

Zo Thuis Mogelijk wil zeggen: 'huiselijk en herkenbaarheid' als basisvisie. Een huiselijke omgeving is voor de bewoner die dementerend is herkenbaar en voorkomt vervreemding en isolement. Dit vraagt van medewerkers een specifieke attitude en benaderingswijze. Medewerkers moeten 'afleren' alles voor de bewoner te doen. Veel bewoners kunnen, zeker als ze nog niet zolang in de instelling verblijven, nog een heleboel zelf. Om de omslag van aanbodgerichte naar deze vraaggerichte zorg te kunnen maken, is een cultuuromslag noodzakelijk. Stichting Vrijland wil de medewerkers deze omslag laten maken door training en coaching.  

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.