manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Coach dagbesteding (€ 24.332,-)

Binnen Stichting tanteLouise hebben alle activiteitenbegeleiders de functie 'coaching dagbesteding' gekregen. De stichting wil de coaches dagbesteding een cursus aanbieden die zich enerzijds richt op het trainen van (coachings)vaardigheden en anderzijds resulteert in het plan van aanpak om te bereiken dat ze niet in hun oude rol vervallen. Verder zullen vaardigheden worden bijgebracht om collega's, en bewoners te kunnen coachen. Bovendien wordt in het proces, een nauwe betrokkenheid van de servicemanager intramuraal nagestreefd.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.