cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Scholings-/trainingstraject belevingsgerichte zorg (€ 25.959,-)

Stichting Gereformeerde Zorgcentra Zuid-Holland vindt dat er op de psychogeriatrische afdelingen een klimaat moet zijn waarin de bewoner/cliënt als mens er toe doet en waarbij de interactie tussen cliënt en verzorgende gekenmerkt wordt door positieve contactmomenten ten koste van probleemgestuurde interventies. Maar zover is het nog niet. Met een trainingstraject voor een aantal medewerkers in belevingsgerichte zorg wordt het proces in de omslag ondersteund. Een afname van medisch georiënteerde zorgconsumptie wordt daarbij nagestreeft.  

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.