manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Heb je even voor mij? (€ 40.500,-)

Het Zorgcentrum heeft in 2006 een start gemaakt met kleinschalig verpleeghuiszorg. Daarvoor warden er binnen het verpleeghuis alleen grote verpleegafdelingen. Voor de mdewerkers betekent kleinschalige zorg een compleet andere manier van werken. Het is een cultuuromslag waar ze moeilijk aan wennen. De neiging bestaat in het oude patroon door te gaan. Dat is jammer want dan schiet de vernieuwing zijn doel voorbij. Met behulp van de training "Heb je even voor mij?" maken medewerkers de omslag van werken: vanuit emotie en warme zorg naar een klantgerichte professionele houding.  

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.