alzheimercentrum.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Nieuwsdebat en landelijk symposium zorgstandaard (€ 12.000,-)

Onderzoeksbureau Nyfer vraagt financiële steun om de onderzoeksresultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd naar zorgstandaards, breed te verspreiden. Zorgstandaards verschillen van bestaande richtlijnen en protocollen, omdat de laatste zijn opgesteld vanuit een medische optiek, terwijl zorgstandaards duidelijk maken wat de maatschappelijke vraag naar zorg omvat. Het voornemen bestaat verschillende acties uit te voeren om het doel van een goede verspreiding te bereiken. Eén daarvan is de organisatie van een symposium in 2007 om alle betrokken partijen gelegenheid te geven te reageren op de resultaten van het onderzoek en om over de verdere uitwerking te discussiëren. Het project beoogt antwoorden te geven op de vragen aan welke eisen de zorgstandaards nu precies moeten voldoen, welke hindernissen moeten worden genomen bij de ontwikkeling en implementatie ervan, etc. Verwacht wordt dat het onderzoek een belangrijke impuls kan geven aan de gedachtevorming rond zorgstandaards en initiatieven op dit gebied kan aanmoedigen en inhoudelijk ondersteunen. Verspreiding van die antwoorden is dan belangrijk.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.