GZ_2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Positionering patiëntenorganisaties (€ 27.000,-)

STG/Health Management Forum wil een HMF-projectgroep over de positionering van de patiëntenorganisaties als derde partij in de zorg naast zorgverzekeraars en zorgaanbieders instellen. Rondom deze drie spelers is een cirkel te trekken van andere partijen die ook te maken hebben met de positioneringsvraag dan wel financiering van de patiëntenbeweging, zoals overheden, fondsenwereld en farmaceutische bedrijven. Deze partijen delen met elkaar dat zij vaak voor financiering van activiteiten van de patiëntenbeweging worden benaderd en dat er soms spanning bestaat ten aanzien van de (on)afhankelijkheid van patiëntenorganisaties ten opzichte van deze financiers. De projectgroep stelt zich ten doel:

  1. Vastellen hoe de rol en de positie van patiëntenorganisaties met de veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg er uit zou moeten zien, willen deze organisaties als volwaardige gesprekspartner kunnen functioneren.
  2. Het in kaart brengen en realiseren van de voorwaarden die nodig zijn om de bij de doelstelling vastgestelde positionering te kunnen bereiken.
  3. Einddoel is een breed gedragen visie over de rol, taken, verantwoordelijkheden en (structurele) financiering van de patiëntenbeweging. Duidelijkheid omtrent de invulling van de samenwerking met, en richtlijnen voor financiering vanuit andere partijen en het maken van werkafspraken.

Het Centraal Fonds stelt namens de zorgverzekeraars een bedrag ter beschikking van € 25.000,-. Verder stelt het Centraal Fonds als voorwaarde dat een jaar na de plenaire slotbijeenkomst een inventarisatie plaatsvindt van wat er van de werkafspraken geealiseerd is. Voor de inventarisatie reserveert het Centraal Fonds € 2.000,-.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.