niekdejongprijs.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Memosa-project (€ 75.000,-)

Het UMC St. Radboud, vrouwenstudies geneeskunde, heeft van het Centraal Fonds financiële steun gekregen voor het Memosa-project, dat beoogt empowerment en acceptatie van professionele hulp te bevorderen bij moeders van jonge kinderen en zwangeren die mishandeld worden door hun partner.
Een vrouw die wordt aangemeld door de huisarts, wordt wekelijks bezocht door een (opgeleide) mentormoeder die een vertrouwensband ontwikkelt, zelfvertrouwen versterkt, steun biedt en problemen bespreekbaar maakt, adviseert bij de opvoeding en acceptatie van professionele hulp stimuleert.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.