manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Digitale hulpverlening jeugdige slachtoffers seksueel geweld (€ 100.000,-)

Bovengenoemd project beoogt de ontwikkeling, effectmeting en implementatie van een behandeling via internet voor jeugdige slachtoffers van seksueel geweld (12 - 18 jaar).
De doelstelling van de te ontwikkelen behandeling door de Rutgers Nisso Groep is verwerking van het trauma, het realiseren van een afname van - psychische - klachten en het bevorderen van de seksuele gezondheid en gezond seksueel gedrag. Het Centraal Fonds heeft onder bepaalde voorwaarden een bijdrage toegezegd van € 100.000,-.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.