cure4.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Van Top Tot Teen (€ 45.000,-)

Het Regionaal Bureau Onderwijs Haarlem heeft van het Centraal Fonds een bijdrage van € 45.000,- toegekend gekregen voor het project "Van Top Tot Teen" dat tot doel heeft een interactief en multimediaal pakket in de vorm van interactieve lessen op een cd-rom te ontwikkelen met als onderwerp gezondheid en gezondheidszorg. Dit pakket zal worden ingezet bij voorlichtingsbijeenkomsten over gezondheid en gezondheidszorg en taallessen in het kader van inburgering, integratie en participatie. Allochtonen doen vaker dan autochtonen een beroep op de hulpverlening maar het ontbreekt aan voldoende kennis van de Nederlandse taal en het systeem van de Nederlandse gezondheidszorg om zich zelfstandig bij huisarts, specialist en apotheek te kunnen redden. Daarnaast hebben zij veelal weinig informatie over gezondheid en het functioneren van het eigen lichaam.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.