alzheimercentrum.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Rouwbegeleiding consultatiebureaus (€ 5.000,-)

Consultatiebureaus worden jaarlijks geconfronteerd met 2400 sterfgevallen van kinderen die onder hun zorg vallen of zouden komen te vallen. TNO Kwaliteit van Leven wil een landelijk protocol ontwikkelen voor rouwbegeleiding door consultatiebureaus. In het protocol moeten handreikingen staan voor het handelen in een situatie van overlijden van een kind dat onder de zorg van consultatiebureau(medewerker)s valt. Op deze manier kan een bijdrage worden geleverd aan het dragen van het verdriet van de ouders en betere signalering van problemen plaatsvinden.. Het Centraal Fonds heeft een stimuleringsbijdrage toegekend onder de voorwaarde dat de consultatiebureaus of Z-org het overige bedrag financieren.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.