manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Beeldtelefoonzuil (€ 25.500,-)

De Stichting Robin heeft met hulp van het Centraal Fonds de beeldtelefoonzuil in 2000 ontwikkeld. Daarna zijn er 104 instellingen voorzien van beeldtelefoonzuilen.
De ontwikkelingen rond ict gaan snel. De Stichting Robin wil nu de 104 beeldtelefoonzuilen voorzien van een nieuwe pc die een snellere internetverbinding tot stand kan brengen. Tevens kan er een webcam op worden geplaatst zodat kinderen kunnen MSN-en met webcam. Daarnaast worden de instellingen van de computers beveiligd en worden ze voorzien van een usb-poort. Ten behoeve van de 17 eerder door ons Fonds (namens de deelnemende zorgverzekeraars) geschonken zuilen is voor het upgraden van die specifieke zuilen een bijdrage toegekend van € 25.500,-.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.