cure4.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Nelsonproject (€ 100.000,-)

Door KWF is de voortgangsrapportage van het project waarbij met een spiraal CT-scan wordt onderzocht of zich longtumoren ontwikkelen, positief beoordeeld en het belang van voortzetting en afronding van dit belangrijke onderzoek onderstreept. Knelpunten zijn de acute patiëntgebondenkosten van de tweede screening voor 800 mensen. Besloten is de hiervoor noodzakelijke € 100.000,- ter beschikking te stellen.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.