witte-wegenwacht_header17.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Voorkomen van sociaal isolement (€ 70.000)

ANBO wil een preventieproject realiseren dat zich richt op 50 plussers die zich niet een "oudere voelt", maar wel degelijk met "ouderen" problemen wordt geconfronteerd.
In de praktijk valt eerder stoppen met werken vaak bitter tegen. De overvloed aan tijd werkt verlammend. In dit project gaat het om de ontwikkeling van een documentaire en een test die men via Internet kan doen en die vergelijkbaar is met www.stemwijzer.nl. Op basis van antwoorden zal de test leiden tot een aantal adviesclusters. In vervolg daarop kan men kennismaken met een aantal al bestaande cursussen. Met publiciteit brengt men de verschillende onderdelen onder de aandacht en wordt informatie gegeven aan werkgevers en werknemers. De verschillende onderdelen grijpen op elkaar in en zijn alle gericht op bewustwording en activering van de verschillende doelgroepen. Besloten is € 70.000,- ter beschikking te stellen, onder de voorwaarde dat ook een effectmeting plaatsvindt. Voor dit laatste wordt € 20.000,- ter beschikking gesteld.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.