cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Ookjij maakt vrienden (€ 15.000,-)

Het project "Ookjij maakt vrienden" heeft tot doel mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te geven om via het Internet op een volstrekt veilige manier hun sociale netwerk te vergroten. Hun wereld wordt hierdoor sterk verbreed. Stichting Ookjij is er van overtuigd dat dit kan leiden tot een omslag in de beleving van de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid en dat het beslag op zorg kan worden verminderd. Daarnaast kan dit platform er voor zorgen dat de communicatie met zorgaanbieders wordt verbreed en de zorg efficiënter georganiseerd wordt. Het Centraal Fonds stelt, onder de voorwaarde dat de gehele financiering rond komt, bovengenoemd bedrag ter beschikking.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.