witte-wegenwacht_header17.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Trap ALS de wereld uit (€ 20.000,-)

Jaarlijks vindt op 21 juni de Wereld ALS Dag plaats. Op deze dag wordt er wereldwijd stil gestaan bij de ziekte ALS. Er worden in veel landen activiteiten en evenementen georganiseerd. In Nederland wordt er door de Stichting ALS Nederland een groot fondsenwervend evenement georganiseerd dat onderdeel uitmaakt van het fondsenwervingsplan t.b.v. de instandhouding van het ALS-centrum. Dit jaar betreft het een landelijk fietsevenement. Per provincie wordt een fietstocht georganiseerd. Daarnaast heeft het evenement tot doel publiciteit te genereren om de bekendheid van de ziekte te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat het mede in het belang is van patiënten de bekendheid van de ziekte te vergroten. Daarnaast wordt de betrokkenheid van patiënten, familie, vrienden en nabestaanden bij de Stichting vergroot. Het Centraal Fonds kent namens alle deelnemende zorgverzekeraars € 20.000,- toe.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.