niekdejongprijs.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

TV-documentaire Korsakov (€ 10.000,-)

Mensen die lijden aan het syndroom van Korsakov (8.000 in Nederland) zijn nauwelijks in staat nieuwe informatie op te nemen. De gevolgen van hun handelen kunnen zij niet overzien en zij hebben geen besef van hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Voor de omgeving is het erg moeilijk om hiermee om te gaan. IdtV-DITS wil een documentaire maken om de ziekte bij een groot publiek bekend te maken en te waarschuwen voor de oorzaken en gevolgen van het syndroom van Korsakov. Daarnaast kan de documentaire worden ingezet om specifieke doelgroepen te informeren. Namens alle deelnemende zorgverzekeraars wordt een financiële bijdrage toegekend van € 10.000,- onder de voorwaarde dat de financiering rond komt. Het project is uiteindelijk niet doorgegaan i.v.m. het niet rond krijgen van de financiering.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.