GZ_2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Kennisnetwerk CVA (€ 12.560,-)

De vele initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van CVA-zorg hebben de laatste tijd hun vruchten afgeworpen. Bundeling van krachten is vooral voor de langere termijn nodig om verdere verbetering in de regio's te bevorderen en te faciliteren. Initiatiefgroep Kennisnetwerk CVA Nederland wil een Kennisnetwerk CVA oprichten. Met het kennisnetwerk wordt samenwerking gerealiseerd op het gebied van monitoring, ondersteuning en visievorming op het gebied van CVA-zorg. Centraal daarbij staan de inrichting, de operationalisering en borging van stroke-services in Nederland, om een zo hoog mogelijke standaard van CVA-zorg te garanderen. Het Centraal Fonds stelt, onder een aantal voorwaarden, € 12.560,- ter beschikking.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.