GZ_1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Effectiviteitstudie PMTO (€ 170.000,-)

In 2005 heeft het bestuur besloten het PMTO-project financieel te steunen. PMTO is een in het buitenland effectief gebleken trainingsprogramma voor ouders van kinderen van 4 - 12 jaar met ernstige gedragsproblemen, dat als doel heeft psychische stoornissen bij de kinderen (en bij hun ouders), en criminaliteit bij de kinderen te voorkomen. In dit programma leren de ouders vijf effectief gebleken gedragsregels om hun kinderen beter te kunnen opvoeden: stimuleren van vaardigheden, bijbrengen van discipline, kinderen in hun activiteiten volgen, het leren oplossen van problemen en op een positieve wijze bij de kinderen betrokken zijn.
Met het honoreren van de aanvraag het PMTO-project uit te voeren, is er een zekere verantwoordelijkheid ontstaan bij gebleken succes te bewerkstelligen dat deze vorm van hulpverlening een structurele plaats krijgt in de zorg. Dit om ziekteproblemen en depressies in de toekomst te voorkomen. Het Centraal Fonds heeft besloten aan de studie € 170.000,- bij te dragen mits de andere partijen ook naar rato bijdragen

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.