verwenzorg-header20.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Solidariteit (maximaal € 20.000,-)

Het Nederlands Gesprek Centrum heeft het initiatief genomen onderzoek met betrekking tot solidariteit uit te voeren op een vijftal deelgebieden (gezondheidszorg, armoede, kenniseconomie, solidariteit tussen generaties, en solidariteit in tijden van globalisering). Solidariteit, de bereidheid om zich voor gemeenschappelijke doelen of doelen van anderen in te zetten, is op dit moment een belangrijk gespreksthema. Ook in fondsenland is solidariteit als onderwerp aan de orde. De resultaten van het onderzoek kunnen voor het Centraal Fonds en de zorgverzekeraars relevant zijn, onder andere om te bezien of deze aanleiding geven het beleid aan te scherpen. Het Centraal Fonds kent een maximale bijdrage toe van € 20.000,-.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.