niekdejongprijs.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Hiv-aids-bestrijding en vrouwenempowerment in de migrantengemeenschap/risicogedrag migrantenvrouwen (max € 308.000,-)

In de aprilvergadering 2006 is een positief besluit genomen over financiële steun (€ 220.000,-) voor het project Hiv-aids-bestrijding en vrouwenempowerment in de migrantengemeenschap onder de voorwaarde dat het nog bestaande financieringsgat (€ 88.000,-) door anderen zou worden gedicht. Helaas is het niet gelukt binnen de door het Fonds gestelde tijd een medefinancier te vinden. Gelet op het belang van het project heeft het bestuur onder een aantal voorwaarden besloten het project als "alleen financier" te trekken. Aan de hand van de resultaten in het eerste jaar wordt over het vervolg beslist.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.