cure3.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Therapeutische werking dieren (€ 22.000,-)

De Meren (organisatie voor regionale, academische en forensische geestelijke gezondheid) wil door middel van terreinverkenning de therapeutische werking van huisdieren op mensen die kampen met ernstige psychische problemen, in kaart brengen en presenteren tijdens een conferentie met veel begeleidende publiciteit. Het doel is meningsvorming over het belang van huisdieren voor GGZ-cliënten op gang te brengen en cliënten en cliëntenraden, maar ook hulpverleners en directie uit te nodigen met de resultaten aan de slag te gaan. Het Centraal Fonds zegt voor het project een bijdrage toe van € 19.000,-. Verder stelt het Centraal Fonds als voorwaarde bij de toekenning dat na de conferentie een effectiviteitsanalyse wordt uitgevoerd op kosten van het Centraal Fonds, waarvoor een bedrag van € 3.000,- wordt gereserveerd.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.