alzheimercentrum.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP) (€ 20.000,-)

In 2005 is door het Centraal Fonds RVVZ een aanvraag gehonoreerd van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen om in samenwerking met GGZ-instellingen, Amnesty, rechtshulpverlenende instanties, de Bascule en de Stichting Medisch Advies Collectief een meldpunt asielzoekers met psychische problemen te kunnen inrichten. Het project wordt financieel door een aantal organisaties gedragen. De aanvraag in 2005 is gedaan voor de projectuitvoering in 2006. Als het project goed zou verlopen zou een vervolg in 2007 plaatsvinden. De te maken kosten in het jaar 2007 waren niet begrepen in de aanvraag van 2005. De resultaten tot nu toe zijn overduidelijk: de psychologische rapporten hebben een duidelijk effect op de asielprocedure en na signalering van ernstige klachten is bij de medische dienst aan de bel getrokken. Omdat het project succesvol verloopt, is besloten om het project in 2007 met een bedrag van € 20.000,- te ondersteunen.

Banner vierkant

Opgroeien na behandeling van een aangeboren gat in het middenrif: Een levenslang probleem (€ 43.400)

Congenitale hernia diafragmatica (CHD) is een zeldzame aangeboren aandoening die bij 1 op de 3.000 pasgeborenen voorkomt. Dit betekent dat jaarlijks in Nederland 50-60 kinderen met deze aandoening worden geboren.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.