niekdejongprijs.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Zelfredzaamheid in het verzorgingshuis (€ 49.500,-)

KITTZ wil met het project "Zelfredzaamheid in het verzorgingshuis" in een aantal verzorgingshuizen, samen met de bewoners en de hulpverleners, in kaart brengen waar veel hulp wordt gevraagd of ongevraagd hulp wordt geboden. Daarna wordt gekeken welke alternatieven er zijn om op de gevonden punten de zelfredzaamheid van bewoners te ondersteunen. Dit kan gaan om producten (bijvoorbeeld; op afstand bedienbare zonweringen) tot aan procedures (bijvoorbeeld; de manier van maaltijdvoorziening).
Het eindresultaat is drieledig:

  • Informatieblad voor ieder onderwerp, met aandachtspunten die spelen bij het versterken van de zelfredzaamheid. Hierbij worden ook voorbeelden gegeven van concrete producten met daarbij de mate waarin zelfredzaamheid wordt bevorderd. Informatiebladen zijn, afhankelijk van de onderwerpen, toegeschreven naar bewoners, hulpverleners of het management.
  • Checklist met behulp waarvan men snel een beeld krijgt op welke terreinen de zelfredzaamheid kan worden bevorderd.
  • Cursuspakket waarmee hulpverleners wordt geleerd het systeem in huis te introduceren en te gebruiken. Hierin wordt ook aandacht geschonken aan de hiervoor noodzakelijke attitudeverandering bij zowel hulpverleners als bewoners.
banner jv 2017 250px

Opgroeien na behandeling van een aangeboren gat in het middenrif: Een levenslang probleem (€ 43.400)

Congenitale hernia diafragmatica (CHD) is een zeldzame aangeboren aandoening die bij 1 op de 3.000 pasgeborenen voorkomt. Dit betekent dat jaarlijks in Nederland 50-60 kinderen met deze aandoening worden geboren.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.