cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Kwaliteitsbevordering revalidatiecentra vanuit cliëntenperspectief (€ 75.000,-)

Onlangs heeft het Landelijk Steunpunt cliëntenRaden voorzieningscentra gehandicapten (LSR) samen met vijf andere patiëntenorganisaties het toetsingsinstrument Revalidanten over Kwaliteit (RoK) ontwikkeld om de kwaliteit van revalidatie vanuit cliëntenperspectief op uniforme wijze te kunnen toetsen. Men wil nu het toetsingsinstrument RoK inbedden in een samenhangend extern kwaliteitssysteem voor revalidatiecentra. De uit de toetsing verkregen gegevens zullen intern worden ingezet voor verbetertrajecten. Extern bieden ze informatie aan cliënten, zorgverzekeraars zorgaanbieders en overheden.
De meerwaarde van het toetsingsinstrument vanuit patiëntenperspectief is dat het uitsluitend is gebaseerd op kwaliteitscriteria die zijn ontwikkeld op basis van ervaringen, wensen en behoeftes van mensen die ervaring hebben met revalidatie. Binnen het aangevraagde project worden naast het uitvoeren van de interne toetsing met het RoK-instrument resulterend in concrete verbetertrajecten, instrumenten ontwikkeld die externe vergelijkingen, ontwikkeling van prestatie-indicatoren en omzetten van kwaliteitsgegevens naar consumentenorganisatie mogelijk maken.

banner jv 2017 250px

Opgroeien na behandeling van een aangeboren gat in het middenrif: Een levenslang probleem (€ 43.400)

Congenitale hernia diafragmatica (CHD) is een zeldzame aangeboren aandoening die bij 1 op de 3.000 pasgeborenen voorkomt. Dit betekent dat jaarlijks in Nederland 50-60 kinderen met deze aandoening worden geboren.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.