niekdejongprijs.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Stimuleringsproject "De zorg gaat door" (€ 139.077,-)

De aanvrager, de Stichting PON Instituut in Tilburg, heeft in 2002 een verkenning uitgevoerd naar mantelzorg in intramurale voorzieningen. Het PON Instituut werpt de vraag op, op welke wijze participatiemogelijkheden van mantelzorgers geoptimaliseerd kunnen worden, zodat deze participatie leidt tot verbetering van de leefbaarheid in deeltijd- of verblijfvoorzieningen van verpleeg- of verzorgingshuizen waar hun naasten gebruik van maken.
Het doel is door de positie van deze mantelzorgers te verstevigen en te verduidelijken, een vraaggericht leef- en woonklimaat te bevorderen. Het Centraal Fonds ondersteunt dit project.

Banner vierkant

Opgroeien na behandeling van een aangeboren gat in het middenrif: Een levenslang probleem (€ 43.400)

Congenitale hernia diafragmatica (CHD) is een zeldzame aangeboren aandoening die bij 1 op de 3.000 pasgeborenen voorkomt. Dit betekent dat jaarlijks in Nederland 50-60 kinderen met deze aandoening worden geboren.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.