verwenzorg-header20.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

SFC Aruba - Wie Yin € 12.400

Aruba kent geen 24-uursopvang voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en het aantal pleeggezinnen dat in staat is om kinderen met een beperking op te vangen is minimaal. Het gevolg is dat kinderen in de huidige omstandigheden op Curaçao geplaatst worden en dat zij daardoor van hun familie en vertrouwde omgeving gescheiden worden. Niet alleen kinderen maar ook volwassenen met een beperking zouden in aanmerking moeten komen voor 24-uursopvang. Op het terrein van Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (SABA) staan sinds 2007 3 huisjes. Deze adequate voorzieningen met een totale capaciteit van 22 plaatsen voor de doelgroepen staan leeg door gebrek aan geld voor inrichting, personeel en exploitatie. Ambiente Feliz heeft zich in overleg met CEDE Aruba (fonds met middelen van de Arubaanse overheid en partner van de Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk) tot de SFC gewend voor een bijdrage om een deel van de exploitatiekosten in de opstartfase te financieren. De belangrijkste reden voor de SFC om bij te dragen is het feit dat er een zeer duidelijke behoefte is en dat het voor de doelgroep van groot belang is te kunnen blijven wonen op het eiland, in de buurt van hun vertrouwde omgeving. Door bij te dragen aan dit initiatief kunnen de SFC samen met CEDE Aruba en de Arubaanse overheid op wezenlijke manier bijdragen aan een betere levensinvulling van mensen met een meervoudige beperking. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft hieraan € 12.400 bijgedragen.

Banner vierkant

Opgroeien na behandeling van een aangeboren gat in het middenrif: Een levenslang probleem (€ 43.400)

Congenitale hernia diafragmatica (CHD) is een zeldzame aangeboren aandoening die bij 1 op de 3.000 pasgeborenen voorkomt. Dit betekent dat jaarlijks in Nederland 50-60 kinderen met deze aandoening worden geboren.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.