cure2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Zorg op maat voor kinderen en jongeren met cerebrale parese (€ 282.914)

Cerebrale parese (CP) is een houding- en/of bewegingsstoornis die voor de eerste verjaardag ontstaat als gevolg van hersenbeschadiging (bijvoorbeeld door vroeggeboorte) of door een aanlegstoornis. In Nederland worden jaarlijks gemiddeld 350 kinderen met CP geboren. Het is de belangrijkste oorzaak van fysieke beperkingen bij kinderen: bijna de helft van alle kinderen in de kinderrevalidatie heeft CP. Spierfunctiestoornissen die geassocieerd zijn met CP, zoals spasticiteit, leiden tot beperkingen in het dagelijks leven. Kinderen met CP hebben ook vaak te maken met andere problemen, waaronder leer- en gedragsstoornissen, problemen met verwerking van informatie van de zintuigen (zien, horen, voelen), epilepsie, spraak- en eetstoornissen. Bovendien ondervinden ze op latere leeftijd vaak secundaire gevolgen van CP, waaronder heupluxatie (heup uit de kom), scoliose (vergroeiing van de rug), chronische pijn en vermoeidheid. De levensverwachting van een groot deel van de mensen met CP is, afhankelijk van de ernst, bijna normaal. In de huidige zorg is er onvoldoende aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leven en wordt niet altijd de best passende behandeling gegeven. Het VUmc gaat, met financiële steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, het project ‘Zorg op maat voor kinderen en jongeren met cerebrale parese’ uitvoeren, met als doel het landelijk implementeren van een follow-up programma. 

 

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.