cure3.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Aandacht voor fysieke gezondheid bij kinderen met Cerebrale Parese (€ 134.089)

Cerebrale parese (CP) is een houding- en/of bewegingsstoornis die voor de eerste verjaardag ontstaat als gevolg van hersenbeschadiging (bijvoorbeeld door vroeggeboorte) of door een aanlegstoornis. In Nederland worden jaarlijks gemiddeld 350 kinderen met CP geboren. Het is de belangrijkste oorzaak van fysieke beperkingen bij kinderen: bijna de helft van alle kinderen in de kinderrevalidatie heeft CP. Spierfunctiestoornissen die geassocieerd zijn met CP, zoals spasticiteit, leiden tot beperkingen in het dagelijks leven. Kinderen met CP hebben ook vaak te maken met andere problemen, waaronder leer- en gedragsstoornissen, problemen met verwerking van informatie van de zintuigen (zien, horen, voelen), epilepsie en spraak- en eetstoornissen. De levensverwachting van een groot deel van de mensen met CP is, afhankelijk van de ernst, bijna normaal. Kinderen met CP hebben als gevolg van hun aandoening afwijkende patronen in de belangrijke leefstijlfactoren fysieke activiteit, voeding en slaap. Ouders, maar ook artsen, zijn zich echter onvoldoende bewust van het belang van fysieke activiteit, voeding en slaap voor de preventie van problemen op korte en lange termijn. Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van De Hoogstraat en het UMC Utrecht, gaan een nieuw zorgpad evalueren en implementeren. Het einddoel is inzicht te krijgen in de status van de belangrijke leefstijlfactoren en, als dat nodig blijkt, een interventie aan te bieden om de balans voor kinderen, maar ook voor hun ouders te herstellen. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft hiervoor maximaal € 134.089 toegekend. 

 
Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.