manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Noodhulp Sint Maarten via SFC (€ 30.000)

De Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk (SFC; het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Kansfonds, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Kinderpostzegels en het Oranje Fonds) zijn actief op de zes Caribische eilanden die deel uit maken van het Koninkrijk der Nederlanden. Hieronder vallen ook de drie Bovenwindse Eilanden: Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Deze eilanden zijn net als vele andere eilanden in het Caribisch gebied geraakt door orkaan Irma en in iets mindere mate orkaan Maria. Vooral Sint Maarten heeft enorme schade geleden. De infrastructuur op het eiland is zwaar beschadigd en voor veel mensen is een normaal dagelijks leven niet mogelijk. De voorwaardelijke voorzieningen om sociale activiteiten mogelijk te maken zijn beschadigd of verwoest. Omdat dit het reguliere werk van de SFC onmogelijk maakt, heeft de SFC bij wijze van grote uitzondering, besloten om een bedrag ter beschikking te stellen aan het rode kruis t.b.v. noodhulp op de Bovenwindse Eilanden. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft hieraan € 30.000 bijgedragen. 

 

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.