cure6.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

CARRIER-trial: langdurige S. aureus dekolonisatie bij TPV-patiënten in de thuissituatie (€ 22.359)

Patiënten met chronisch darmfalen (ca. 300 patiënten in Nederland) zijn vaak levenslang afhankelijk van voeding via de bloedbaan: totale parenterale voeding (TPV). TPV-patiënten én partners worden klinisch complexe handelingen aangeleerd zodat zij thuis zelfstandig kunnen omgaan met de katheter. Ondanks uitgebreide hygiënische maatregelen bestaat er een kans op potentieel levensbedreigende (bloedbaan-)infecties. Met name S. aureus infecties zorgen voor verhoogde ziekte- en sterftecijfers en het veelvuldig verwijderen van katheters. Uit onderzoek is gebleken dat het verwijderen van S. aureus dragerschap in de neus (dekolonisatie), middels antibioticumzalf, infecties vermindert. Dit lijkt een belangrijke strategie om ziekenhuisopnames te voorkomen en katheters te behouden. TPV-patiënten die onder behandeling zijn in het Radboudumc worden daarom preventief elke maand voor een week behandeld met antibioticumzalf. Echter, een duidelijke evidence-based lange termijn behandelstrategie voor TPV-patiënten ontbreekt. Middels de CARRIER-trial beoogt het Radboudumc de meest effectieve en veilige S. aureus dekolonisatiestrategie vast te stellen. Het Radboudumc verwacht dat een bewezen effectief protocol S. aureus infecties, ziekenhuisopnames, katheter verwijderingen en antibioticaresistentie vermindert en daarmee leidt tot een betere kwaliteit van leven van patiënten en tot kostenbesparingen. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft € 22.359 ter beschikking gesteld voor een deel van de patiëntgebonden kosten. 

 

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.