GZ_1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Informatie-keuzehulp voor zelfbeschadigend gedrag bij jongeren (€ 156.209) 

Zelfbeschadiging komt naar schatting bij 18-25% van de jongeren voor en vaker bij meisjes dan bij jongens. Het begint meestal op jonge leeftijd. Om jongeren (en hun naasten) te ondersteunen bij het kiezen van adequate hulp wil het Trimbos-instituut een informatie-keuzehulp met de verschillende (behandel)mogelijkheden, binnen de formele en informele zorg, ontwikkelen en implementeren. Met deze keuzehulp worden de volgende vragen beantwoord: Welke (behandel)mogelijkheden zijn er als ik mezelf beschadig? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Welke keuze ga ik op basis van de informatie maken? De door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars met € 156.209 ondersteunde informatie-keuzehulp is er voor jongeren met zelfbeschadigend gedrag, hun naasten en professionals in de formele (o.a. jeugd- en huisartsen) en informele zorg (o.a. scholen).

 

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.