witte-wegenwacht_header17.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

 

Spelenderwijs Spiegelen (€ 5.000)

Voor ouders van een kind met een visuele en/of verstandelijke beperking kan het moeilijk zijn om de signalen van hun kind te begrijpen en hier op te reageren. Er is weinig beschikbaar om ouders hierin te ondersteunen. Hierop inspelend heeft Bartiméus, samen met de TU Eindhoven, een zogenoemde stimulatiemat ontwikkeld. Voor de doorontwikkeling van een stimulatiemat, met als doel ouders en begeleiders een hulpmiddel bieden ter bevordering van de interactie, heeft Bartiméus het Innovatiefonds Zorgverzekeraars om een bijdrage gevraagd. Gezien het feit dat het project niet direct aansluit bij de algemene doestellingen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars maar wel in een belangrijke behoefte voorziet, is besloten alleen een waarderingsbijdrage ter hoogte van maximaal € 5.000 ter beschikking te stellen.  

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.