manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

 

Parkinsonismen: Zorg voor Zeldzaam binnen een vaker voorkomende aandoening (€ 46.140) 

De VSOP wil twee modules ontwikkelen voor de kwaliteitsstandaard voor atypische parkinsonismen (Progressieve supranucleaire parese (PSP), Multi-systeematrofie (MSA), Corticobasale degeneratie (CBD) en Vasculaire partinsonime) met als doel kwaliteitsverbetering te realiseren. Deze patiënten krijgen vaak pas laat de juiste diagnose en daardoor ook pas laat een passende behandeling. Daarnaast hebben zij te maken met veel verschillende zorgverleners. De te ontwikkelen modules kunnen zowel patiënten als zorgverleners een instrument in handen geven om sturing te geven aan het diagnose- en behandelproces. Positief wordt gevonden dat zowel patiënten- als beroepsverenigingen nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de modules. Het project is bovendien een trial voor de generieke bouwplannen zoals deze in ontwikkeling zijn in het kader van het project Zorg voor Zeldzaam. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars kende een bedrag toe van maximaal € 46.140. 

 
Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.