cure6.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

 
Versterking van samenwerking met de Medische Zending en de Stichting Bonama deel 2 (€ 5.000)

De Stichting Bonama biedt thuiszorg aan bewoners in 12 dorpen gelegen aan de boven Suriname rivier in Suriname. De stichting heeft in deze dorpen dorpsgezondheidswerkers geworven en opgeleid om bewoners te ondersteunen bij de algemene dagelijkse levensbehoeften. In het binnenland van Suriname is de Medische Zending verantwoordelijk voor de Primary Health Care. Zij beschikken over gezondheidscentra waar een arts werkzaam is met ondersteuning van gezondheidsassistenten. Samenwerking van dorpsgezondheidswerkers, gezondheidsassistenten en de arts zou de perfecte zorgketen opleveren. Stichting Ondersteuning Marrons in Suriname (SOMS) spant zich samen met de Stichting Bonama in om deze keten tot stand te brengen, met het einddoel om op termijn haar werk over te dragen aan de Medische Zending. Hiervoor geeft het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage.

 

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.