manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Denkhulp Vrouw-Man Transgenders (€ 14.000)

Met het project ‘Denkhulp Vrouw-Man Transgenders’ wil het VUmc een digitale Denkhulp ontwikkelen die cliënten (vrouw-naar-man transgenders) kunnen gebruiken bij het maken van een keuze voor de manier waarop zij chirurgisch behandeld willen en kunnen worden in het medische transitietraject van vrouw naar man. De Denkhulp moet de stappen en (on)mogelijkheden laten zien. Tevens wordt er beoogd een overzichtelijk product te realiseren, dat aansluit bij de belevingswereld van cliënten en dat kan dienen als basis voor een gesprek tijdens spreekuren of tussen cliënten en hun familieleden en vrienden bij het bespreken van de mogelijke opties. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft € 14.000 ter beschikking gesteld. 

 
Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.