GZ_1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Rett Education € 750

De meeste kinderen met het Rett syndroom hebben ernstige communicatieproblemen: slechts een beperkt aantal is in staat tot gebruik van taal en/of gesproken woord. Binnen de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging (NRSV) is reeds langere tijd aandacht voor communicatie. Ter ondersteuning van de communicatie wordt gebruik gemaakt van diverse hardware en software (combinaties), waaronder de ‘eye gaze technology’. In samenwerking met Rett Expertise Centrum Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft onderzoek plaatsgevonden naar ervaringen van Nederlandse families met het gebruik van deze techniek. Echter, het aanbod van ondersteunende communicatiemiddelen is gefragmenteerd met diverse binnen- en buitenlandse aanbieders en een relatief brede range aan mogelijkheden. Hierdoor zijn zowel ouders als zorgverleners zoekende naar oplossingen om Rett-kinderen de mogelijkheid te geven tot communicatie en participatie. In het buitenland heeft men goede ervaringen met ‘Rett Education’, een gestructureerde aanpak en methode. De NRSV krijgt veel vragen van zowel ouders als zorgverleners omtrent ondersteuning op dit gebied. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft financiële steun gegeven voor de organisatie van een tweedaagse bijeenkomst gericht op communicatie voor kinderen met Rett en hun ouders en zorgverleners.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.