cure6.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Bewegingsactiviteiten Aruba € 6.611

Fundacion Movimiento ta Bida (FMTB) organiseert al vele jaren bewegingsactiviteiten voor 40-50-plussers en met name 60-plussers op Aruba. De vraag hiernaar en noodzaak hiervan is groot gezien het toenemende aantal mensen met overgewicht en diabetes op het eiland. De activiteiten werden in het verleden volledig door vrijwilligers geïnitieerd en gecoördineerd, maar door uitbreiding van de activiteiten is er sinds oktober 2014 een fulltime bewegingscoördinator aangesteld. Hiervoor hebben de Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk een bijdrage ter beschikking gesteld. De coördinator voert het bestaande programma uit en heeft nieuwe beweegactiviteiten geïnitieerd, ook in achterstandswijken waar FMTB nog niet actief was. De periode liep eind december 2015 af en het was de bedoeling dat na deze periode de overheid de financiering zou overnemen. Dit is helaas niet mogelijk gebleken en thans heeft FMTB nog een eenmalige bijdrage gekregen van o.a. het Innovatiefonds om de bewegingscoördinator te financieren ter overbrugging van het jaar 2016.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.