cure2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Spraakafzien in Beeld € 21.191

Een onderdeel van de logopedische behandeling van slechthorenden en plots- en laatdoven is het trainen van spraakafzien. Het Werkboek Spraakafzien is in 2012 ontwikkeld door logopedisten in opdracht van de Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden (GGMD) om te voorzien in de behoefte aan oefenmateriaal. Volgens Stichting Hoormij is er onder gebruikers een grote vraag naar digitaal oefenmateriaal zodat zij thuis zelfstandig kunnen oefenen. De stichting stelt dat de doelgroep gebaat is bij beter, sneller en zelfstandiger oefenen van spraakafzien om actief te kunnen participeren in de maatschappij en zelfredzaamheid te bevorderen. De stichting wil een digitaal oefenprogramma ontwikkelen dat qua opbouw en moeilijkheidsgraad aansluit bij het bestaande werkboek, dat algemeen toegankelijk is en makkelijk in gebruik. Het Innovatiefonds heeft een bijdrage toegekend van maximaal €‎ 21.191 op voorwaarde dat de gehele financiering rond komt en het oefenprogramma na ontwikkeling hooguit tegen een onderhoudskosten dekkend tarief ter beschikking wordt gesteld.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.