cure3.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Ontwikkeling van een gevalideerde beslisregel voor een galblaasoperatie € 154.467

Pijn in de bovenbuik komt jaarlijks bij 30 van de 1.000 patiënten in de huisartspraktijk voor. Dit kan veroorzaakt worden door aandoeningen van de maag, zoals een maagzweer en functionele gastro-intestinale aandoeningen, zoals vertraagde darmontlediging of symptomatisch galsteenlijden. Klachten van pijn in de buik en echografisch aangetoonde galstenen zijn veelgenoemde indicaties voor een galblaasoperatie. Galblaasverwijdering is één van de meest uitgevoerde operaties in Nederland. Op de lange termijn blijkt echter dat 30-40% van de patiënten na een galblaasverwijdering persisterende klachten in de bovenbuik behoudt. Bij deze groep patiënten is er mogelijk een onjuiste indicatiestelling toegepast. Sinds 2014 wordt met financiering van ZonMw (programma Doelmatigheid) in 24 Nederlandse ziekenhuizen de SECURE-studie uitgevoerd naar de juiste behandeling van patiënten met bovenbuikklachten en galstenen. De beslisregel in deze studie is ontwikkeld door een team van experts en gebaseerd op de literatuur, waarmee de inhoudsvaliditeit van de beslisregel is gewaarborgd. Het Radboudumc heeft € 154.467 toegekend gekregen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor verdere validatie en implementatie van de beslisregel.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.