cure2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Optimalisatie van de prehospitale triage bij traumapatiënten € 142.000

Wanneer een patiënt bij een ongeval betrokken is, beslissen de ambulance professionals naar welk type ziekenhuis de patiënt vervoerd wordt. Deze prehospitale triage is grofweg gebaseerd op drie onderdelen: vitale parameters, zichtbaar letsel en de aard van het ongeval. Patiënten met ernstig letsel hebben de grootste kans op overleving als zij naar een traumacentrum (level 1 ziekenhuis) worden vervoerd. Uit het recent verschenen rapport 'Landelijke Traumaregistratie 2011-2015' blijkt dat het percentage patiënten met ernstig letsel dat direct naar een traumacentrum werd getransporteerd landelijk varieerde tussen de 31 en 88%. Hieruit blijkt dat de traumaregio’s niet voldoen aan de door Zorginstituut Nederland gestelde landelijke norm van maximaal 10% ondertriage. De gevolgen van ondertriage zijn groot: patiënten lopen verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit en een slechtere uitkomst op de lange termijn. Het UMC Utrecht beoogt de triagemethodiek te verbeteren en heeft een predictiemodel voor het voorspellen van ernstig letsel ontwikkeld en gevalideerd. UMC Utrecht heeft
€ 142.000 toegekend gekregen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars om het predictiemodel te integreren in een mobiele app en om het in de praktijk te testen.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.