cure4.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Denktank € 146.000

Samen met de trend dat mensen met een verstandelijke beperking meer zelf moeten en willen doen, is de verwachting dat de mate van professionele ondersteuning de komende jaren minder zal worden. Door de transities en bijkomende bezuinigingen is dat bij sommige gemeenten ook al het geval. Vereniging LFB wil de 'Vraagapp' ontwikkelen. De app heeft tot doel mensen met een verstandelijke beperking die een alledaagse vraag hebben, in verbinding te brengen met een flexibel netwerk van vrijwillige meedenkers zodat zij geen beroep hoeven te doen op professionele ondersteuning. Door het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking buiten de zorg te vergroten kan beter op de huidige ontwikkelingen worden ingespeeld. Het inzetten van vrijwilligers wordt op veel plaatsen gestimuleerd, maar de capaciteit is beperkt (doordat vaak een substantiële bijdrage in tijd gevraagd wordt) en hun expertise en beschikbaarheid niet altijd matcht met de behoeften van de persoon met een beperking. Met het vergroten van een netwerk buiten de zorg vermindert de afhankelijkheid van professionele hulpverleners zonder dat dit de kwaliteit van leven beïnvloedt. Het zal hiermee steeds gewoner worden dat mensen elkaar ondersteunen.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.