witte-wegenwacht_header17.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

De effectiviteit van de applied game Mindlight € 40.440

Mindlight is een nieuwe applied game (game met beoogd therapeutisch effect) die is ontwikkeld voor het verminderen van angstklachten bij kinderen. GGZ Oost Brabant wil een behandelmethode waarbij Mindlight geïntegreerd is in Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) ontwikkelen, testen en implementeren.Juist in de geestelijke gezondheidszorg moet gezocht worden naar nieuwe manieren om kinderen en jongeren betrokken te krijgen en te houden bij de therapie waar zij baat bij kunnen hebben. Toepassing van de game Mindlight lijkt in dat opzicht, gelet op het voorspoedige verloop van eerder onderzoek, kansrijk voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. Om de game binnen jeugdzorginstellingen te kunnen toepassen is integratie met CGT nodig. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft financiële steun verleend voor deze vervolgstap die implementatie in de reguliere zorg bij GGZ Oost Brabant en bij andere instellingen mogelijk maakt.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.