cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Onderbehandeling van getraumatiseerde jongeren in de residentiële zorg €43.500

Jongeren in de residentiële zorg zijn vaak getraumatiseerd geraakt door mishandeling of geweld. Residentieel zorgaanbod zet vooral in op het bestrijden van de symptomen van trauma (zoals agressie) in plaats van de oorzaken, waardoor de problematiek in stand blijft of zelfs in ernst toeneemt. Om deze bestaande situatie van onderbehandeling te veranderen, beoogt Pluryn in te zetten op gefaseerde behandeling waarbij eerst wordt getracht de langdurige en ernstige stress, waar de jongeren veelal mee kampen, te normaliseren. Pluryn heeft €43.500 van het Innovatiefonds gekregen voor het uitvoeren van een pilot- en een effectonderzoek waarin 3 relaxatiegames worden toegepast t.b.v. die normalisatie. Door in te zetten op toepassing van games hoopt Pluryn de normaliter lage motivatie en behandelbereidheid bij jongeren in de residentiële omgeving voor te zijn.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.