GZ_1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking € 230.000

In Nederland komen naar schatting 5.000-7.000 kinderen met een levensbedreigende of levensduur verkortende aandoening in aanmerking voor kinderpalliatieve zorg (KPZ). De organisatie van KPZ in Nederland is sterk voor verbetering vatbaar. Er is bij de meeste zorginstellingen nauwelijks specifiek beleid ontwikkeld, hetgeen er in de praktijk toe leidt dat de zorg vaak beperkt blijft tot terminale zorg vanuit het medische perspectief. Stichting PAL beoogt verandering in deze situatie te brengen door regionale netwerken voor KPZ op te zetten. Na succesvolle afronding van een eerste pilot wil Stichting PAL de werkwijze landelijk verspreiden door nog 6 regionale netwerken KPZ op te zetten. Het einddoel is tot landelijke dekking te komen, zodat gezinnen, waarin een kind palliatieve zorg nodig heeft, overal in Nederland optimaal worden ondersteund.
Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft hiervoor een bedrag van maximaal € 230.000 toegekend.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.