cure1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Vermindering van intraveneus antibioticagebruik bij pasgeborenen € 33.850

In Nederland worden jaarlijks circa 1.500 pasgeborenen met een sterke verdenking op een bacteriële infectie behandeld, meestal intraveneus met antibiotica. Deze behandeling duurt 7 dagen en wordt uitsluitend in het ziekenhuis verricht. Volgens het Sint Franciscus Gasthuis zijn er nadelen verbonden aan de huidige infuusbehandeling: scheiding van kind en ouders, risico op ziekenhuisinfecties en hoge kosten door ziekenhuisopname. Daarom wil het Sint Franciscus Gasthuis in Nederland een prospectief gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek doen naar de effectiviteit van orale antibiotica bij pasgeborenen met verdenking op een bacteriële infectie. Mocht uit dit onderzoek blijken dat orale antibiotica in de thuissituatie even effectief en veilig is als de huidige behandeling, dan leidt dit tot een reductie van 3-4 dagen van de opnameduur in het ziekenhuis. Daarmee verbetert kwaliteit van leven van ouders en kind en worden ziekenhuiskosten gereduceerd. Voor het uitvoeren van dit onderzoek heeft het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage toegekend van maximaal € 33.850 voor dekking van de materiële kosten (apotheekkosten, laboratoriumanalyses, patiëntinformatie en onkostenvergoeding).

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.