cure3.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

 

Reductie van onderbehandeling van patiënten met een herseninfarct door implementatie van een slim volgsysteem € 408.879

Jaarlijks krijgen 44.000 Nederlanders een herseninfarct (CVA). Er zijn twee behandelingen voor een acuut herseninfarct: intraveneuze trombolyse (IVT) en intra-arteriële trombolyse (IAT). In de praktijk wordt slechts 10-20% van de herseninfarcten hiermee behandeld omdat behandeling niet op tijd kan plaatsvinden vanwege tijdsverlies in het traject tussen hulp inroepen en start van de behandeling. De totale systeem vertraging (TSV) die optreedt, is afhankelijk van goede logistieke samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners. Momenteel is er onvoldoende inzicht in factoren die mogelijk leiden tot lange doorlooptijden. Door de implementatie van een volgsysteem (een armbandje dat een bluetooth signaal uitzendt) wordt beoogt (deeltrajecten van) de TSV elektronisch te registeren waardoor zorgverleners direct geïnformeerd worden over de doorlooptijd van de patiënt en gemotiveerd worden efficiënter te werken. Voor de implementatie van het volgsysteem, in zowel twee Randstedelijke gebieden (Leiden en Amsterdam) als een meer perifeer gebied (Twente), heeft het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bedrag toegekend van maximaal €‎ 408.879.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.